Pobierz wyniki

 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2019/results_baltic_cup.pdf